iRodzinka

iRodzinka

Projekt zaliczeniowy

Aplikacja jest projektem zaliczeniowym powstałym podczas studiów Inżynierii Oprogramowania na Politechnice Poznańskiej. Grupą docelową potencjalnych użytkowników są rodziny wspólnie planujące zakupy. Aplikacja umożliwia współdzielenie list zakupów i aktywną ich edycję przez grupę osób.
Pełna implementacja dostępna na GitHub: http://github.com/robsad/iRodzinka
Strona logowania:

Posted: Robert Sadłowski

Użyte technologie

Java Spring-Boot, AngularJS, MySQL

Backend aplikacji powstał w oparciu o Java Spring-Boot i bazę danych MySQL. Dane udostępniane są klientom w formie API REST co zapewnia dowolność wyboru technologii dla frontendu. Z aplikacji tego typu raczej korzysta się na urządzeniach mobilnych, jednak z uwagi na brak czasu skupiono się na frontendzie jedynie w wersji przeglądarkowej, którą wykonano w frameworku AngularJS.
Dodawanie nowego użytkownika:

Posted: Robert Sadłowski

Funkcjonalność

..czyli co i jak

Dodanie lub edycja pozycji do listy zakupów za pomocą standardowego okna:
Filtrowanie listy zakupów przez osoby i kategorie przypisane pozycjom:

Posted: Robert Sadłowski