Architektura

APLIKACJA DO SZYBKIEJ OCENY WYMAGAŃ PRAWNYCH DLA BUDYNKÓW

PODAJ PARAMETRY PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

Podaj typ budynku:Podaj wysokość:

Ilość kondygnacji:Podaj dodatkowe informacje:

Możliwość obniżenia klasy odporności pożarowej budynku:

Poadaj gabaryty:

WYMAGANIA PRZEPISÓW DLA BUDYNKU

Wymagania podstawowe:

art.16
art.54
art.55

Podstawowe wymagania p.poż:

art.209
art.212
art.214
art.215
art.216
Klasy odporności ogniowej elementów budynku:
art.217
art.219
art.227
art.232
Klasy odporności ogniowej elementów odzielenia przeciwpożarowego:

Drogi ewakuacyjne:

art.237
art.241
art.245
art.246
art.249
art.250
art.251
art.253
art.256
Dopuszczalne długości dojść ewakuacyjnych:

Rozporządzenie hydranty zewnętrzne i drogi pożarowe:

art.3
art.12